Słowo Życia

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu" (Łk 15, 1-3.11-32)

Tytułowy syn marnotrawny to młodszy syn pewnego człowieka. Najpierw domaga się on od ojca swojej części majątku, a potem, gdy ją zmarnotrawi, wraca do ojca, by prosić go o wybaczenie. To wskazówka dla wiernych, by wybaczać bliźnim oraz alegoria kochającego Boga-Ojca, który wybacza wszystkim, którzy zbłądzili, ale zrozumieli swój błąd, żałują i chcą powrócić na łono Kościoła.
Przypowieść o synu marnotrawnym porusza więc problem wybaczania drugiemu człowiekowi. Z jednej strony wskazuje, iż rzeczą ludzką jest popełniać błędy, dlatego tym, którzy zrozumieli, należy je wybaczać, z drugiej   prezentuje bezgraniczne miłosierdzie Boga, który wybaczy każdemu, który zgrzeszył, lecz żałuje swoich czynów.

Marek 30.03.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie"! (Łk 13, 1-9)

Przypowieść o drzewie figowym przypomina nam że czas życia na ziemi jest czasem bardzo ograniczonym.  W tym okresie każdy z nas ma przynosić owoce dobra. Jezus zaprasza nas do nieustannego nawracania i wzrastania w wierze. Każda godzina, minuta, każdy dzień naszego życia jest niepowtarzalną szansą do czynienia dobra. Oto zadanie dla nas! Odwracajcie się od zła i czyńcie dobro.

Marek 22.03.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie"! (Łk 9, 28b-36)

W tej Tajemnicy Światła Słowa Bożego rozważamy Cud Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor. Ten Cud jest zapowiedzią naszej duchowej przemiany, którą Ojciec Niebieski uzależnia od naszego posłuszeństwa wobec Jezusa,oznajmiając w duchu Świętym wyrażenie: “Jego słuchajcie” Posłuszeństwo Jezusowi prowadzi nas do zwycięstwa, czyli do cudu duchowej przemiany.

Marek 16.03.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Nie samym chlebem żyje człowiek" (Łk 4, 1-13)

Modlitwa jest duszą życia religijnego. Bez niej zanika lub słabnie wiara. Jednocześnie modlitwa jest duchową siłą i chlebem człowieka wierzącego. Pomaga nam walczyć ze złem, i daje siłę w dążeniu do czynienia dobra.

Marek 10.03.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz". Łuk 6.

Jezus przestrzega mnie przed pychą i zarozumiałością, które sprawiają, że chętnie „naprawiam” życie innych, nie widząc poważnych słabości i grzechów własnego życia. Jakie uczucia pojawiają się we mnie, gdy słyszę słowo Jezusa: „Obłudniku!”. Czy i w sobie nie dostrzegam przejawów obłudy? Jakie są moje rozmowy o innych? Czy na osobistej modlitwie staram się rozmawiać z Bogiem o własnych zranieniach i grzechach, które najbardziej mnie bolą?

Piotr 3.03.2019

Parafia Św. Barbary

"Bo z obfitości serca mówią jego usta". Łuk 6 , 39-45

Czy nasze serce jest rzeczywiście Świątynią Boga? skarbcem z którego możemy wydobywać samo dobro? Od nas zależy co do tego skarbca wkładamy! Musimy zadbać aby nie zabrakło w skarbcu naszego serca Boga! Zaczerpnijmy jak najwięcej z Eucharystii, karmmy się Słowem Bożym, Jego Miłością i Dobrocią. Dzielmy się tymi dobrami z drugim człowiekiem!

Jolanta 28.02.2019

Parafia Św. Barbary

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół". Łk 6, 27-38

Kochać swojego nieprzyjaciela nie jest łatwo! Świadomość doznanej krzywdy, lęku, cierpienia, sprawia że tak po ludzku nie chcielibyśmy mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Jedynie czego pragniemy to zemsty! żyjąc jednak nauką Boga patrzymy na wszystko co nas spotyka inaczej… Jezus kocha każdego człowieka! za wszystkich oddał swoje życie, przelał Swoją Krew. Bądźmy Miłosierni jak nasz Pan, przebaczajmy i kochajmy Jego Sercem! Nie odpłacajmy; złem za zło ale zło dobrem zwyciężajmy… Żyjmy tak aby ludzie patrząc na nasze życie widzieli w nas Miłosiernego Boga .

Jolanta  25.02.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". Łk 6, 27-38

Bóg jest miłosierny – to pierwszy i najważniejszy komunikat i świadectwo człowieka, który zetknął się z Bogiem.
Miłosierdzie Boże względem nas „stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie. On przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. I to jest święta prawda. Prawdziwym miłosierdziem będzie pomoc bliźniemu w uratowaniu rozpadającego się małżeństwa, w wyjściu z niewoli nałogu, w przezwyciężeniu pokusy aborcji albo pokusy niemądrego odegrania się za doznaną krzywdę. Miłosierdziem jest podanie ręki temu, kto został niesprawiedliwie sponiewierany, kto zwątpił w sam nawet sens życia, zagubił się religijnie, ale również temu, kto wreszcie uprzytomnił sobie, jak strasznie skrzywdził swoich bliskich lub innych ludzi. Nie da się ogarnąć wszystkich sytuacji, w których możemy zostać wezwani do czynienia miłosierdzia. Tak najprościej to byśmy potrafili w naszym codziennym życiu otwierać się na Boże błogosławieństwo i postępować tak, aby inni w spotkaniu z nami mogli odkryć Boże Miłosierdzie, którym dzielimy się z innymi ludźmi.

Piotr 23.02.2019

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Czemu Mnie szukaliście ?" Łuk.2 , 41-52

Te słowa możemy odbierać na dwa sposoby : Pierwsza myśl to jako zatroskany rodzic o los swojego dziecka. Druga  po głębszym zastanowieniu się nad sensem tych słów to dlaczego szukamy Jezusa w swoim życiu ?Wszyscy szukamy i pragniemy szczęścia. W gruncie rzeczy wszyscy szukamy i pragniemy Jezusa. Człowiek może być szczęśliwym wtedy, kiedy zna i posiada Jezusa. Tylko On może spełnić pragnienia ludzkiego serca. Możemy też szukać mądrości życiowej w naukach Jezusa , które są swoistym poradnikiem jak powinniśmy postępować aby Go odnaleźć.

Piotr 30.12.2018

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

"Cóż więc mamy czynić" Łuk.3 , 10-18

Na wiele naszych pytań co czynić , jak postępować odpowiedzi znajdziemy w Biblii. To taki życiowy poradnik w którym można się dowiedzieć z nauk Jezusa jak powinniśmy postępować w życiu. Rozważając Jego słowa dostrzeżemy mnóstwo odpowiedzi na nurtujące nas w życiu pytania. Jest jeszcze jeden wspaniały sposób jak pytać naszego Nauczyciela.  Modląc się w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Gdy wystarczająco mocno się wsłuchamy co Jezus do nas mówi z pewnością usłyszymy co mamy czynić dla dobra innych i samego Boga.

 

Piotr 14.12.2018

 

Parafia Św. Barbary

"Cóż więc mamy czynić" Łuk.3 , 10-18

“Kto pyta nie błądzi ! ”  Pytać Jezusa to nasz obowiązek ! Tylko Bóg jest w stanie nam pomóc kiedy nie wiemy jak mamy postąpić , jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Bóg daje nam wskazówki , daje Dekalog ! Życie każdego z nas wygląda inaczej , każdy żyje w innym stanie powołania. Mam pytać Boga jak być dobrą matka , babcią , dobrym członkiem Wspólnoty Krwi Chrystusa. Co czynić aby podobać się Bogu ?

Jolanta 13.12.2018

512total visits,1visits today